Naar werk

Van een re-integratietraject richting betaald werk met begeleiding

Naar werk

Naar werk is een maatwerk re-integratietraject, met als doel uitstromen naar een reguliere dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer.

Voor wie?

Naar werk kan ingezet worden voor mensen met een Wajong-,WGA- of ZW-uitkering.

Plan van aanpak

Indien je via het UWV een traject Naar werk mag gaan volgen, zullen wij samen een re-integratieplan gaan opstellen. Onderdelen van het re-integratieplan kunnen zijn:
•    het zoeken naar actuele vacatures;
•    het schrijven van brieven en het opstellen van een goed CV;
•    het benaderen van werkgevers;
•    het verbeteren van de verbale en non verbale communicatie.

Resultaat

Het eindresultaat van het traject Naar werk is werkhervatting en/of uitstroom naar een reguliere baan of werken als zelfstandige.

RVTwente staat voor:

  • Laagdrempelig

  • Oplossingsgericht

  • Denken in mogelijkheden

  • Maatwerk

Neem hieronder contact met ons op.