Werkfit

Stap voor stap richting een traject naar werk

Werkfit

Werkfit is een maatwerk re-integratietraject, waarbij de focus ligt op het versterken van je werknemersvaardigheden, het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit en waar je arbeidsmarktpositie in beeld kan worden gebracht zodat je (eventueel na het volgen van scholing) werk kunt hervatten.

Voor wie?

Werkfit kan ingezet worden voor mensen met een Wajong-,WGA- of ZW-uitkering. Voor deze mensen geldt dat zij een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar dat er wel perspectief is dat zij op termijn in staat zijn om te gaan werken.

Plan van aanpak

Bij de uitvoering van het traject worden direct arbeidsactiviteiten ingezet die bijdragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, zodanig dat het verwerven van een baan een reëel perspectief is. Dit doen wij door directe plaatsing op een van onze eigen werkervaringsplekken. Daarnaast hebben wij door ons uitgebreide werkgeversnetwerk toegang tot werkervaringsplekken in diverse branches.

Gedurende het traject is de coaching en begeleiding gericht op:
•    het opbouwen van arbeidsritme;
•    het leren om onder leiding en toezicht te werken;
•    het vergroten van de fysieke/psychische weerbaarheid;
•    fysieke fitheid verbeteren;
•    leren omgaan met belemmeringen;
•    initiatief leren nemen
•    werken in groepsverband.

Tijdens het traject kan de coach bepalen of er extra interventies of trainingen noodzakelijk zijn die kunnen bijdragen aan verbetering van de positie op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn contact leggen met hulpverlenende instanties, vergroten van het eigen netwerk, verbetering van de lichamelijke conditie en het vergroten van de psychische weerbaarheid.

Resultaat

Tijdens het traject Werkfit worden werknemersvaardigheden en praktische vaardigheden vergroot. Daarnaast stelt het deelnemen aan dit traject iemand in staat om zijn of haar mogelijkheden en kansen te onderzoeken, evenals zijn of haar onmogelijkheden en eventuele belemmeringen. Het geeft iemand een beeld van zijn of haar arbeidsinteresse en motivatie om te werken. Tevens vergroot het de eigenwaarde en het zelfvertrouwen in relatie tot werk. Uiteindelijk heeft iemand voldoende bagage, eigen regie en motivatie om de arbeidsmarkt op te gaan.

RVTwente staat voor:

  • Laagdrempelig

  • Oplossingsgericht

  • Denken in mogelijkheden

  • Maatwerk

Neem hieronder contact met ons op.